Rabu, 27 Februari 2013

Peta Pemikiran (Thinking Map)

Untuk permulaan program i-THINK telah memperkenalkan lapan peta pemikiran  sebagai alat berfikir. Peta Pemikiran dapat menggabungkan proses pembelajaran secara kognitif dan maklumat secara visual dapat dipersembahkan dalam bentuk grafik. Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran tertentu. Justeru penggunaan peta pemikiran di dalam pengajaran dan pembelajaran sangat menyokong pendekatan pembelajaran berasaskan strategi di mana dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajar perlu memikirkan  proses pemikiran tertentu seterusnya hasil pemikiran tersebut digambarkan dalam bentuk visual. Untuk melibatkan murid di dalam proses pemikiran, penyoalan adalah amat penting untuk merangsang pemikiran terutamanya pemikiran aras tinggi yang kritis dan bermakna.

Lapan Peta Pemikiran

  1. Peta bulatan
  2. Peta buih
  3. Peta buih berganda
  4. Peta pokok
  5. Peta alir
  6. Peta pelbagai alir
  7. Peta titi
  8. Peta dakap

1. Peta bulatan


Contoh Penggunaan Peta Bulatan
Penerangan untuk Peta Bulatan:

Bulatan tengah: Idea/Perkataan utama, gambar atau simbol
Bulatan luar: Semua idea berkaitan yang difikirkan murid 
Bingkai rujukan: Bingkai rujukan mengelilingi peta membolehkan murid mengenal pasti dari mana mereka mendapat maklumat (ibu bapa, rakan, guru, buku, internet dsb.)

Proses Pemikiran: Mendefinisikan mengikut konteks

  • Sumbangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.
Contoh-contoh Penyoalan: 

Nyatakan apa yang anda tahu tentang sistem solar
Sumbang saran tentang semua kaedah  kitar semula
Nyatakan apa yang anda belajar tentang pecahan
Tuliskan apa yang anda tahu tentang teknologi hijau

Lain-lain peta pemikiran, sila rujuk laman web berikut: http://www.ithink.org.myTiada ulasan:

Catat Ulasan